connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused) --> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Specjalista

Specjalista

pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
miejsce pracy:
dodano: 2016-05-31
Oferta pochodzi z serwisu

Jobs.plJobs.plDodaj ogłoszenie »

Opis:
do spraw ds. szkód i ocen strategicznych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Oferujemy:
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańpraca biurowakontakt z klientami zewnętrznymi urzędu
Wymagamy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o uzgodnieniu zakresu, sposobu i terminu zakończenia rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi;Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b e d n e:wykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiskapozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;znajomość aktów wykonawczych do tych ustaw;umiejętność stosowania prawa w praktyce;zdolność analitycznego myślenia;umiejętność analizy opracowań eksperckich;odpowiedzialność.wymagania dodatkowe:znajomość ustawy o służbie cywilnej;umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows).


Podobne oferty