--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Inspektor nadzoru budowlanego
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

Inspektor nadzoru budowlanego

pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
miejsce pracy: Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego
dodano: 2017-09-13
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- reprezentacja urzędu,
- częste wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

narzędzia i materiały pracy -zestaw komputerowy z oprogramowaniem; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd


Zakres zadań • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia,

 • dokonywanie kontroli istniejacych obiektów budowlanych w zakresie utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z przepisami,

 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,

 • prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli,

 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 • rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków wpływających do WINB,

 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzenia czynności WINB,

 • udział w kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wymagamy:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: średnie , kierunek związany z siecią elektryczną i elektroenergetyczną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem lub w administracji publicznej • znajomość przepisów w zakresie ustaw m.in.: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego;

 • uprawnienia budowlane w specjalności: sieci elektrycznych i sieci elektroenergetycznych lub świadectwo kwalifikacyjne D i E;

 • czynne prawo jazdy kat. B;

 • obsługa komputera (MS Office);

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • umiejetność analitycznego myślenia

 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie

 • komunikatywność

 • umiejętność organizacji pracy

 • odporność na stres

 • umiejętność pracy w zespole

 • dyspozycyjność

Kontakt:
http://www.praca.pl/inspektor-nadzoru-budowlanego_1788851.html


Podobne oferty