--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: starszy kontroler rozliczeń
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

starszy kontroler rozliczeń

pracodawca: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
miejsce pracy: Poznań
dodano: 2017-09-13
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca przy monitorze ekranowym,
- budynek wielopiętrowy z windą


Zakres zadań • bieżące dokonywanie księgowań wydatków budżetowych w księgach rachunkowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na podstawie dowodów księgowych,

 • przygotowanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej na podstawie dowodów źródłowych i sprawdzania ich poprawności,

 • kontrola realizacji zobowiązań wobec dostawców i usługodawców, a także pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP)

 • kontrolowanie wyciągów bankowych dotyczących wydatków bankowych,

 • dekretowanie dowodów księgowych,

 • przygotowanie danych do sprawozdań oraz sporządzanie analiz i pism w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową,

 • terminowe i rzetelne sporządzanie pism z zakresu wykonywanych zadań, właściwe ich ewidencjonowanie w systemach oraz przechowywanie,

 • prowadzenie ewidencji, wynikających z przepisów dotyczących obsługi kancelaryjnej w zakresie prowadzonych spraw oraz obsługiwanie dokumentów w systemie zgodnie z podręcznikami użytkownika.

Wymagamy:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości • dokładność i systematyczność,

 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

 • umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania informacji,

 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne),

 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,

 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,

 • umiejętność redagowania pism,

 • wnikliwość i rzetelność,

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

 • ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

 • znajomość zasad księgowości i rachunkowości.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • przeszkolenie z obsługi programu finansowo-księgowego SFINKS,

 • przeszkolenie z obsługi programu NBE

Kontakt:
http://www.praca.pl/starszy-kontroler-rozliczen_1790326.html