--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Inspektor
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (2):

Inspektor

pracodawca: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W WARSZAWIE
miejsce pracy: Gdańsk
dodano: 2017-09-13
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Zakres zadań • dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych w programie SAP,

 • analizowanie i uzgadnianie zapisów w księgach rachunkowych w programie SAP,

 • analizowanie sald kont w programie SAP,

 • prowadzenie terminowej windykacji wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań,

 • kontrola formalno - rachunkowa dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych,

 • przygotowywanie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego,

 • prowadzenie i archiwizacja ewidencji księgowej,

 • udział w rozliczaniu inwentaryzacji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych w programie SAP.

Wymagamy:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości, • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office,

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • znajomość procedur postępowania administracyjnego,

Kontakt:
http://www.praca.pl/inspektor_1790343.html


Podobne oferty