--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: inspektor wojewódzki
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

inspektor wojewódzki

pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
miejsce pracy: SZCZECIN
dodano: 2017-09-13
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
- praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, drukarka, telefon, fax, skaner
- stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku Urzędu (możliwość wjazdu windą tylko do III. piętra)
- oświetlenie dzienne i sztuczne
- urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, część z nich przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach, służbach lub podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Zakres zadań

 • opracowanie zarządzeń i wytycznych wojewody regulujących zasady planowania i realizacji zadań obronnych w województwie
 • opracowanie dokumentacji w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych związanych z przygotowaniami obronnymi w województwie
 • opracowanie dokumentacji szkoleniowej dotyczącej wytycznych w zakresie szkolenia obronnego i rocznego planu szkolenia obronnego oraz rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej województwa
 • aktualizowanie dokumentacji operacyjnej związanej z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze województwa, w tym Planu operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych, Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych
 • udzielanie pomocy merytorycznej oraz koordynowanie realizacji zadań w zakresie przygotowań obronnych, w tym opracowywania planów operacyjnego funkcjonowania przez jednostki samorządu terytorialnego, służby, inspekcje i przedsiębiorstwa
 • planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na szczeblu wojewódzkim oraz nadzorowanie szkolenia w jednostkach samorządu terytorialnego i wojewódzkich jednostkach administracji zespolonej realizujących zadania obronne, a także organizowanie treningów i ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • organizowanie treningów i ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim
 • planowanie, organizowanie i uczestniczenie w przeprowadzanych w ramach nadzoru wojewody kontrolach wykonywania zadań obronnych
Wymagamy:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z bezpieczeństwem narodowym
 • znajomość organizacji funkcjonowania systemu obrony państwa określonej w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność identyfikowania, analizowania i oceny ryzyka planowanych działań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony wyższy kurs obronny
Kontakt:
http://www.praca.pl/inspektor-wojewodzki_1790354.html


Podobne oferty