--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Starszy Specjalista
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (2):

Starszy Specjalista

pracodawca: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
miejsce pracy: Poznań
dodano: 2017-09-13
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca przy monitorze ekranowym,
- budynek wielopiętrowy z windą.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • szkolenie pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie lub udział w opracowaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, która wiąże się z wykonywaną pracą,
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • ochrona radiologiczna pracowników pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
 • przedstawienie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wymagamy:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • znajomość przepisów kodeksu pracy oraz rozporządzeń dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu prawa pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia inspektora ppoż
 • zdolności organizacyjne
 • umiejętności pracy w zespole
 • umiejętności interpersonalne – asertywność, bezstronność, obiektywizm
Kontakt:
http://www.praca.pl/starszy-specjalista_1790355.html