--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Starszy Ksiegowy
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

Starszy Ksiegowy

pracodawca: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
miejsce pracy: Kętrzyn
dodano: 2017-09-13
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak windy) i nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Praca administracyjno – biurowa w systemie jednozmianowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują telefoniczne kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu z pracownikami banków celem potwierdzania w zakresie wystawianych zaświadczeń o wynagrodzeniu/uposażeniu, kilka razy w miesiącu z pracownikami kancelarii komorniczych celem uzgodnienia sald tytułów egzekucyjnych, pozostałych kwot do ściągnięcia wynagrodzenia/uposażenia oraz kilka razy w roku z pracownikami Urzędów Skarbowych w zakresie wystawianych informacji
o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).
Występuje potencjalne zagrożenie korupcją w związku z wykonywaniem zadań służbowych i dostępem do danych osobowych. Pracownik jest nadzorowany przez bezpośredniego przełożonego.

Zakres zadań

 • naliczanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego: wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za godziny nocne, nadliczbowe, wynagrodzeń za urlop, odpraw pieniężnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych i uznaniowych oraz świadczeń przysługujących w razie choroby i macierzyństwa w celu ich wypłaty uprawnionym pracownikom CSSG i pracownikom Służby Zdrowia W-MOSG;
 • sporządzanie list świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników W-MOSG, CSSG i Służby Zdrowia;
 • kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dokonanych naliczeń oraz prowadzenie kartoteki wynagrodzeń i kart zasiłkowych w celu sprawdzenia zasadności oraz poprawności dokonanych naliczeń;
 • dokonywanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego i ZUS potrąceń z wynagrodzeń takich jak: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, zajęć sądowych i in. w celu realizacji wynikających z przepisów prawa, obowiązków pracodawcy;
 • obsługiwanie interesantów, a w szczególności wystawianie: zaświadczeń o zarobkach, informacji PIT oraz zaświadczeń do ZUS celem umożliwienia pracownikom realizacji ich uprawnień i obowiązków wynikających z faktu zatrudnienia;
 • rozliczanie należności wynikających z zawartych umów - zleceń, umów o dzieło i innych pod względem podatkowym i oskładkowania, dotyczących należności obejmujących tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie w tym, także planowanie i rozliczanie rocznych limitów finansowych przyznanych na realizację umów – zleceń, umów o dzieło i innych dotyczących tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii;
 • sporządzanie danych i informacji dla celów emerytalnych przekazywanych do ZUS; - sporządzanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT - 8c) dla pracowników CSSG i Służby Zdrowia.
Wymagamy:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w zakresie finansów
 • znajomość przepisów regulujących naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • argumentowanie,
 • komunikatywność,
 • uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w programach komputerowych: Microsoft Office, Open Office,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi poczty internetowej.
Kontakt:
http://www.praca.pl/starszy-ksiegowy_1790366.html