--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Starszy Specjalista
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (19):

Starszy Specjalista

pracodawca: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
miejsce pracy: NOWY SĄCZ
dodano: 2017-09-14
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy

- praca administracyjno- biurowa
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Dekretowanie dowodów księgowych w celu ujęcia w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpływów z tytułu dochodów budżetowych w celu przekazania do budżetu państwa
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków oraz sprawozdań rocznych, w tym bilansu
 • Rozliczanie wpływów z innych źródeł w celu przekazania do odpowiednich jednostek organizacyjnych
 • Kontrola prawidłowości uzgodnień z komórkami zaopatrującymi w zakresie wydatków budżetowych
 • Uzgadnianie zobowiązań publiczno – prawnych w celu prawidłowego przekazania środków do US i ZUS
 • Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań przez specjalistę ds. należności i specjalistę ds. budżetu w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań budżetowych
Wymagamy:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych z zakresu księgowości
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia i prognozowania
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w sytuacjach stresowych
 • samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • umiejętność argumentowania
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programów finansowo-ksiegowych
 • dyspozycyjność
Kontakt:
http://www.praca.pl/starszy-specjalista_1791507.html