--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

pracodawca: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
miejsce pracy: Warszawa
dodano: 2018-01-21
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością, stres, praca przy monitorze ekranowym powyżęj połowy dobowego wymiaru czasu pracy ( liczba godzin obsługi monitora ekranowego 7), praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.

Zakres zadań

 • kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych poprzez planowanie. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracowników,
 • nadzorowanie i koordynowanie opracowywania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości określonej według odrębnych przepisów,
 • koordynowanie i nadzorowanie zakupu i dystrybucji , prowadzenia ewidencji głównej, magazynowania sprzętu, materiałów i wyposażenia materiałowo - technicznego oraz napraw i konserwacji sprzętu,
 • zaciąganie zobowiązań dotyczących wydatków rzeczowych i świadczeń w grupie wydatków 3. 4. 5. 6. 9,
 • nadzorowanie opracowywania planu potrzeb finansowych i materiałowych (rocznych i wieloletnich) w zaresie zaopatrzenia w sprzęt, materiały i wyposażenie materiałowo-techniczne,
 • nadzorowanie organizacji wyżywienia i zakwaterowania sił policyjnych skierowanych do dyspozycji Komandanta Stołecznego Policji,
 • inicjowanie strategii oraz wyznaczanie kierunków rozwoju podległych komórek organizacyjnych wydziału,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Komendy Stołecznej Policji, procedur i koncepcji w zakresie realizowanych zadań oraz koordynowanie ich wdrażania.
Wymagamy:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki materiałowo-technicznej/finansowej lub zarządzania projektami w jednostkach sektora finansów publicznych
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, o Policji, Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętności: stosowania prawa w praktyce, podejmowania decyzji, analizy i syntezy informacji, bardzo dobrej organizacji pracy, kierowania zespołem, pracy pod presją czasu,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • znajomość ustaw: Kodeks Pracy, o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych.
Kontakt:
http://www.praca.pl/zastepca-naczelnika-wydzialu_1900391.html