--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: referendarz
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

referendarz

pracodawca: MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
miejsce pracy: Warszawa
dodano: 2018-01-21
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy

Stres związany ze zmiennymi warunkami pracy oraz koniecznością szybkiego reagowania w nieoczekiwanych sytuacjach.
Częste kontakty z klientami zewnętrznymi.
Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, schodołaz do ewentualnego wykorzystania.

Zakres zadań

 • Zapewnia organizację spotkań członka Kierownictwa Ministerstwa, w szczególności prowadzi terminarz, podejmując inne niezbędne czynności.
 • Przygotowuje i obsługuje spotkania z gośćmi członka Kierownictwa Ministerstwa, kieruje interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych lub pracowników.
 • Przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do członka Kierownictwa Ministerstwa (również w języku angielskim), w szczególności prowadzi elektroniczną ewidencję pism, nadzoruje obieg korespondencji, kontroluje terminowość realizacji poleceń Członka Kierownictwa Ministerstwa i udzielania odpowiedzi na pisma kierowane do członka Kierownictwa Ministerstwa oraz obsługuje punkt ewidencyjny korespondencji niejawnej.
 • Koordynuje proces przedkładania do podpisu członka Kierownictwa Ministerstwa pism wychodzących, przygotowanych przez komórki organizacyjne MEN.
 • Przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne (w tym w języku angielskim), przyjmuje i nadaje faksy, obsługuje pocztę elektroniczną, powiela materiały.
 • Śledzi na bieżąco prace Rządu i Parlamentu oraz informacje medialne w zakresie właściwości obsługiwanego członka Kierownictwa.
 • Aktualizuje dane teleadresowe podmiotów, z którymi współpracuje MEN, dbając o aktualność danych w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym w Ministerstwie.
 • Redaguje pisma, przepisuje zlecone teksty, kompletuje informatory, spisy telefoniczne, zaopatruje w materiały biurowe oraz dba o estetykę pomieszczeń.
Wymagamy:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej),
 • znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
 • skrupulatność i dokładność,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli, komunikatywność,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współpracy,
 • obsługa komputera (poczta elektroniczna, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),
 • umiejętność stosownego zachowania się i kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs lub szkoła dla sekretarzy
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomośc języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
Kontakt:
http://www.praca.pl/referendarz_1900410.html


Podobne oferty