--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Inspektor
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

Inspektor

pracodawca: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
miejsce pracy: Gdańsk
dodano: 2018-02-18
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • 1. Nadzoruje i prowadzi trwałe i pomocnicze urządzenia ewidencyjne oraz inną dokumentację w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów niejawnych.
 • 2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie zgodnie z dekretacją, wysyłanie dokumentów w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów niejawnych i jawnych.
 • 3. Przechowuje dokumenty i materiały w celu udostępniania ich uprawnionym osobom.
 • 4. Kompletuje, przygotowuje materiały według obowiązujących przepisów w SG i sporządza spisy akt w celu przekazania ich do archiwum.
 • 5. Udziela informacji interesantom lub kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych MOSG w celu prawidłowego załatwienia sprawy.
 • 6. Przeprowadza okresowe przeglądy materiałów niejawnych w podległej komórce i nanosi odpowiednie adnotacje na dokumentach według obowiązujących przepisów.
 • 7. Brakuje dokumenty niearchiwalne w celu zdjęcia ich z ewidencji kancelarii.
 • 8. Prowadzi bieżącą kontrolę wykonawców merytorycznych i technicznych w celu prawidłowego sposobu wykonania dokumentów niejawnych i jawnych.
Wymagamy:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, znajomość aktów prawnych dot. funkcjonowania kancelarii ogólnej w celu zapewnienia właściwego sporządzania, obiegu i zabezpieczenia dokuemntów
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programów komputerowych Office
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji o klauzuli „ściśle tajne”
Kontakt:
http://www.praca.pl/inspektor_1919269.html


Podobne oferty