connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused) --> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Ajent
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku ():

Ajent

pracodawca: Perfect Consulting
miejsce pracy: Dzier?oniów
dodano: 2017-06-07
Oferta pochodzi z serwisu

Gowork.plgowork.plDodaj ogłoszenie »

Opis:
Perfect Consulting - Rekrutacja – Szkolenia – Coaching - od 1999 roku dostarcza kompleksowe rozwi?zania rekrutacyjne dla wszystkich sektorów na stanowiska ?redniego i wy?szego szczebla. Gwarantujemy rzetelno??, bezpiecze?stwo, partnerstwo. Obecnie dla Naszego Klienta – poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku:AjentMiejsce pracy: Dzier?oniówNr referencyjny: 72/05/2017Chcesz/Lubisz:Osi?ga? cele,Prowadzi? punkt sprzeda?y,Budowa? relacj? z Klientami,By? szefem i motywowa? innychMasz:Mo?liwo?c za?o?enia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej,Smyka?k? do biznesu,Partnerskie podej?cie do biznesu,Du?o pozytywnej energii.Oferujemy Ci:Lokal sprzeda?y z wyposa?eniem,Wspó?prac? na zasadzie Umowy Ajencji- wszelkie koszty zwi?zane z funkcjonowaniem punktu po stronie Inmedio,Atrakcyjne wynagrodzenie (uzale?nione od sprzeda?y),Profesjonalne szkolenia przygotowuj?ce do pracy.Zainteresowane osoby prosimy o sk?adanie aplikacji na adres: rekrutacja@perfectconsulting.plInformujemy, ?e skontaktujemy si? tylko z wybranymi Kandydatami. Zapraszamy do ?ledzenia aktualnych ofert pracy Perfect Consulting na Facebooku.Perfect Consulting posiada certyfikat Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spo?ecznej w zakresie po?rednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (nr 3607/1a). W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"


Podobne oferty