connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused) --> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku ():

Analityk / Specjalista ds. logistyki i

pracodawca: Fischer Automotive One Sp. z o.o.
miejsce pracy: Chustki
dodano: 2017-06-30
Oferta pochodzi z serwisu

Gowork.plgowork.plDodaj ogłoszenie »

Opis:
Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko: Analityk / Specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowejMiejsce pracy: gm. Bli?yn k. Skar?yska - KamiennejObowi?zki:ci?g?a analiza ilo?ci towaru na magazynie;?cis?a wspó?praca z dzia?ami: Zakupów i Obs?ugi Klienta w celu optymalizacji procesów zwi?zanych z realizacj? zamówie?;zapewnienie w?a?ciwego przep?ywu informacji pomi?dzy tymi dzia?ami;dbanie o zapewnienie dost?pno?ci materia?ów koniecznych do realizacji zamówie? tj. opakowania, etykiety itd.Wymagania:wiedza, poparta do?wiadczeniem w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej,umiej?tno?? pracy na liczbach i pami?? do nich;umiej?tno?? planowania i dobrej organizacji pracy;umiej?tno?? analitycznego my?lenia i rozwi?zywania problemów;bardzo dobr? znajomo?? pakietu MS Office; Mile widziane:wykszta?cenie wy?sze techniczne;dobra znajomo?? j?zyka angielskiego;do?wiadczenie na podobnym stanowisku.Oferujemy:Sta?? prac? w oparciu o umow? o prac? w pr??nie rozwijaj?cej si? firmie, z pewn? pozycj?, dzia?aj?cej na rynkach mi?dzynarodowych,Atrakcyjne wynagrodzenie,Bardzo dobre socjalne warunki pracy,Szkolenia i wsparcie.Mozliwo?? rozwoju zawodowego.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdj?ciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesy?a? na adres: praca@fa1.pl lub za pomoc? przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"


Podobne oferty