--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

Specjalista ds. Uzyskania Nale?no?ci

pracodawca: Perfect Consulting
miejsce pracy: Gda?sk
dodano: 2017-07-05
Oferta pochodzi z serwisu

Gowork.plgowork.plDodaj ogłoszenie »

Opis:
Perfect Consulting - Rekrutacja – Szkolenia – Coaching - od 1999 roku dostarcza kompleksowe rozwi?zania rekrutacyjne dla wszystkich sektorów na stanowiska ?redniego i wy?szego szczebla. Gwarantujemy rzetelno??, bezpiecze?stwo, partnerstwo.Obecnie dla Naszego Klienta – poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku:Specjalista ds. Uzyskania Nale?no?ciMiejsce pracy: Gda?sk PrzymorzeNr referencyjny: 101/06/2017Obowi?zki:Nawi?zywanie i utrzymywanie kontaktów telefonicznych oraz mailowych z klientami firmy (studentami angloj?zycznymi),Kompleksowa obs?uga Klientów firmy ukierunkowana na uzyskanie zaleg?ych wp?at;Negocjacje, porady oraz szukanie d?ugotrwa?ych rozwi?za? w zakresie obs?ugi klienta wg standardów firmy,Dba?o?? o kompletno?? oraz aktualno?? baz danych klientów,Dbanie o wysok? jako?? obs?ugi klienta.Oczekujemy:Bardzo dobrej znajomo?ci j?zyka angielskiego w mowie oraz w pi?mie (C1),Do?wiadczenia w obs?udze klienta,Ch?ci pracy w mi?dzynarodowym ?rodowisku,Entuzjazmu i zaanga?owania w budowaniu relacji z klientem oraz zespo?em;Biznesowego nastawienia.Oferujemy:Samodzielne stanowisko w du?ej, mi?dzynarodowej organizacji,Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umow? o prac?,Benefity w postaci m.in. karty MultiSport, prywatnej opieki medycznejMo?liwo?ci do osobistego i zawodowego rozwoju w ramach unikalnego programu,Atrakcyjne wynagrodzenie,Szkolenia produktowe,Pyszn? kaw? i owoce.Informujemy, ?e skontaktujemy si? tylko z wybranymi kandydatami. Zapraszamy do ?ledzenia aktualnych ofert pracy na www.perfectconsulting.pl.Perfect Consulting posiada certyfikat Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spo?ecznej w zakresie po?rednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (nr 3607/1a). W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"