--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Zastępca Głównego Księgowego

Zastępca Głównego Księgowego

pracodawca: Urząd Statystyczny w Warszawie
miejsce pracy:
dodano: 2015-08-28
Oferta pochodzi z serwisu

Jobs.plJobs.plDodaj ogłoszenie »

Opis:
w Wydziale Finansowo-Administracyjnym W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Oferujemy:
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań   praca administracyjno - biurowa, użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca wspomagana specjalistycznym programem finansowo księgowym.  
Wymagamy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:   kierowanie pracami Zespołu Finansowo Księgowego, analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu zapewnienia wiarygodności, rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności ksiąg rachunkowych oraz ustalenia faktycznego stanu finansowego i majątkowego jednostki, rozliczanie funduszu płac, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych (raporty, bilanse) oraz opracowywanie informacji z wykonania budżetu, opracowanie projektu budżetu jednostki, pełnienie zastępstwa głównego księgowego.   Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b e d n e: wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości i powyżej 1 roku w kierowaniu zespołem pracowniczym lub projektowym pozostałe wymagania niezbędne:   bardzo dobra znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT, podatku od osób fiz., sys. ubezp. społecznych i powszechnym ubezp. zdrowotnym oraz rozp. Min. Finansów w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla jednostek budżetowych, sprawozdawczości budżetowej, spr. budżetowej w układzie zadaniowym, rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność organizacji pracy, otwartość na doskonalenie zawodowe, kompetencje z zakresu zarządzania personelem (kierowanie: delegowanie i kontrola, motywowanie i przekazywanie informacji zwrotnej; inicjowanie współpracy i uczenie innych), umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność, umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych, kompetencje z zakresu zarządzania zmianą.   wymagania dodatkowe:   znajomość obsługi programów: Trezor Softus.