Nowoczesna Firma (prace) - www.nf.plhttp://praca.nf.plplCopyright (c) Nowoczesna Firma All rights reserved.Mon, 19 Mar 2018 22:59:29 +0100Nowoczesna Firma (prace) - www.nf.plhttp://z.nf.pl/i/logo_nf_60.gifhttp://www.nf.pl6032http://praca.nf.pl/Praca/1790535857/specjalista-ds.-personalnych/pracaSpecjalista ds. Personalnych-KROTOSZYNhttp://praca.nf.pl/Praca/1790535857/specjalista-ds.-personalnych/pracaThu, 15 Mar 2018 14:08:23 +0100

 • Samodzielne realizowanie projektów z zakresu twardego i miękkiego HR

 • Bezpośrednia współpraca z dostawcami usług HR takimi jak: firmy szkoleniowe czy agencje rekrutacyjne

 • Tworzenie narzędzi HR oraz uczestnictwo w tworzeniu, aktualizowaniu procedur i instrukcji z obszaru HR

 • Wsparcie merytoryczne  w obszarze związanym z obszarem kadrowo-płacowym, a także personalnym

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów kadrowych i personalnych

 • Odpowiedzialność za kompleksowe przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych

 • Opracowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników z obszaru personalnego
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie notowanej na GPW

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Stabilność zatrudnienia

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Pracę w profesjonalnym zespole


 Informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 • Doświadczenia w obszarach kadrowo-płacowym, personalnym

 • Znajomości przepisów z zakresu prawa pracy

 • Bardzo dobrej znajomości pakietu Office (w szczególności Excel)

 • Umiejętności analitycznego myślenia

 • Umiejętności analizowania i praktycznego wykorzystania wskaźników biznesowych w obszarze HR

 • Samodzielnej organizacji pracy, inicjatywy i aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań i ulepszeń w procesach ZZL


http://www.praca.pl/specjalista-ds-personalnych_1937554.html]]>
http://praca.nf.pl/Praca/1790530315/specjalista-ds.-rekrutacji/pracaSpecjalista ds. rekrutacji-KROTOSZYNhttp://praca.nf.pl/Praca/1790530315/specjalista-ds.-rekrutacji/pracaThu, 15 Mar 2018 14:08:22 +0100
 • Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska wyższego, średniego i niskiego szczebla (centrala, magazyn)

 • Współpracę z lokalnymi instytucjami rynku pracy w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy

 • Dbałość o prawidłowy przebieg procesu rekrutacyjnego tak, aby był zgodny z wewnętrznymi standardami jak i przyjętą politykami firmy

 • Współodpowiedzialność za kształt procesu rekrutacyjnego, w tym za optymalizację polityk i procedur rekrutacyjnych

 • Tworzenie raportów i zestawień z wynikami rekrutacji

 • Udzielanie informacji zwrotnych kandydatom

 • Zarządzanie bazą kandydatów


  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  • Atrakcyjne warunki finansowe

  • Niezbędne narzędzia do pracy

  • Duże możliwości rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie notowanej na GPW


   


  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.


  • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki – zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia)

  • Doświadczenia w obszarach kadrowo-płacowym lub personalnym - min. 1 rok

  • Umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

  • Znajomości polskiego ustawodawstwa z zakresu prawa pracy

  • Bardzo dobrej znajomości pakietu Office (w szczególności Excel)

  • Umiejętności analizowania i praktycznego wykorzystania wskaźników biznesowych w obszarze HR

  • Samodzielnej organizacji pracy, inicjatywy i aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań i ulepszeń w procesach ZZL

  • Prawa jazdy kat. B (możliwe wyjazdy służbowe)

  http://www.praca.pl/specjalista-ds-rekrutacji_1937556.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1790530685/specjalista/pracaSpecjalista-Poznańhttp://praca.nf.pl/Praca/1790530685/specjalista/pracaThu, 15 Mar 2018 12:57:15 +0100Warunki pracy• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  - praca wykonywana w siedzibie jednostki lub w terenie,
  - praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  - budynek wielopiętrowy z windą,
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
  - narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, telefon.

  Zakres zadań

  • Prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych KAS w woj. wielkopolskim.
  • Organizowanie procesów budowlanych, uczestnictwo w procesie budowlanym, dokonywanie odbiorów zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, przekazywanie obiektu do użytkowania.
  • Współuczestniczenie w przygotowaniu dokumentów przetargowych tj. : (opracowywanie wzorów umów na budowlane prace inwestycyjne i remontowe, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót ) w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych KAS w woj. wielkopolskim.
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wskazanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych.
  • Przestrzeganie wymaganych w procesie budowlanym procedur urzędowych oraz prowadzenie korespondencji związanej z procesem budowlanym.
  • Sprawdzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod względem formalnym, merytorycznym, zgodności z warunkami umownymi i oczekiwaniami inwestora.
  • Udział jako członek w komisjach przetargowych.
  • Kompletowanie dokumentacji terenowo - prawnej.

  Wymagania niezbędne

  wykształcenie: wyższe
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Biegła obsługa komputera i programów biurowych (Microsoft Word, Microsoft Excel)
  • Obsługa programów kosztorysowych, wspomagania projektowania typu CAD
  • Łatwość komunikacji
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe

  • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone/ poufne
  • Uprawnienia elektryczne/budowlane
  • Znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym j. angielski, j. niemiecki.
  http://www.praca.pl/specjalista_1936822.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1790539628/specjalista/pracaSpecjalista-Poznańhttp://praca.nf.pl/Praca/1790539628/specjalista/pracaThu, 15 Mar 2018 12:53:13 +0100Warunki pracyPraca na terenie urzędu oraz wyjazdy do podległych jednostek.
  Nietypowe godziny pracy w tym dyżury.
  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Kontakty z podmiotami zewnętrznymi.

  Zakres zadań

  • Wykonywanie prac związanych z instalacją i uruchomieniem eksploatowanych urządzeń końcowych w zakresie sprzetu informatycznego.
  • Udział w pracach związanych z wdrożeniami projektów teleinformatycznych realizowanych na szczeblu centralnym i lokalnym w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego.
  • Konserwowanie sprzętu informatycznego oraz wykonywanie bieżacych napraw i konfiguracji.
  • Udział w realizacji zakupów sprzetu informatycznego, opracowywanie specyfikacji sprzetu, udział w pracach komisji przetargowych.
  • Konfigurowanie i instalowanie sprzętu wideokonferencyjnego oraz zestawianie połączeń wideokonferencyjnych.
  • Prowadzenie ewidencji zgłoszeń z Biura Obsługi Klienta.
  • Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń w sieciach okablowania strukturalnego na terenie jednostek Policji woj. wielkopolskiego.
  • Udział w pracach związanych z oceną stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego jednostek Policji województwa wielkopolskiego.

  Wymagania niezbędne

  wykształcenie: średnie informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze sprzętu teleinformatycznego
  • Znajomość systemów Windows
  • Prawo jazdy kat. "B"
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Organizacja pracy własnej
  • Odporność na stres
  • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe

  • Posiadanie uprawnień elektrycznych do 1 kV
  • Dyspozycyjność
  • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),
  • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),
  http://www.praca.pl/specjalista_1936808.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1790530841/specjalista/pracaSpecjalista-Poznańhttp://praca.nf.pl/Praca/1790530841/specjalista/pracaThu, 15 Mar 2018 12:52:12 +0100Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  - praca przy komputerze,
  - praca w terenie
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

  Zakres zadań

  • wykonywanie pobierania próbek, wód, ścieków, odpadów i gleby
  • wykonywanie analiz fizycznych i chemicznych wód, ścieków, odpadów i gleby
  • pobieranie próbek wód jezior w łodzi motorowej
  • pełnienie dyżurów związanych z wyjazdami na miejsce zdarzenia poważnej awarii i pobieraniem próbek
  • wprowadzanie wyników pomiarów do bazy danych wyników monitoringowych oraz sporządzanie sprawozdań z badań
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji Systemu Jakości w Laboratorium

  Wymagania niezbędne

  wykształcenie: średnie
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • prawo jazdy kat. B
  • ogólna wiedza z zakresu chemii i analityki chemicznej
  • biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office)
  • umiejętność pływania,
  • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe

  • praktyka w laboratorium fizyko-chemicznym,
  • znajomość praktyczna analizy chemicznej,
  • znajomość systemu jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025
  • umiejętność poruszania się w terenie przy pomocy nawigacji
  • umiejętność pracy w zespole
  • dobra organizacja pracy
  • odpowiedzialność
  • zdolność analitycznego myślenia
  • dokładność, samodzielność
  • - komunikatywność
  http://www.praca.pl/specjalista_1936776.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1790259848/specjalista-ds.-rekrutacji/pracaSpecjalista ds. rekrutacji-Suchy Las (pow. poznański)http://praca.nf.pl/Praca/1790259848/specjalista-ds.-rekrutacji/pracaThu, 15 Mar 2018 11:53:56 +0100 


  Zakres obowiązków:


  • Tworzenie ogłoszeń pracy w portalach internetowych,

  • Udział w rekrutacjach w firmie od pierwszego kontaktu z kandydatem (umawianie i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych) po przedstawienie oferty pracy,

  • Ciągła współpraca z innymi działami oraz Zarządem firmy,

  • Inne działania związane z komunikacją i wizerunkiem pracodawcy,

  • Wsparcie w bieżących zadaniach działu HR.

  Oferujemy:


  • Doświadczenie w solidnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

  • Pełną wyzwań pracę wśród najlepszych marek modowych,

  • Atrakcyjny pakiet socjalny (opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenia NNW),

  • Atrakcyjne rabaty na nasze kolekcje,

  • Możliwość dalszego rozwoju w ramach struktur Gomez.

  Oczekujemy:


  • Wykształcenia kierunkowego (psychologia, ZZL)

  • Min. półrocznego doświadczenia w zakresie prowadzenia rekrutacji,

  • Samodzielności, rzetelności i bardzo dobrej organizacji pracy,

  • Dokładności oraz odpowiedzialności,

  • Pomysłowości i kreatywności.

  http://www.praca.pl/specjalista-ds-rekrutacji_1937188.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1795685624/specjalista-ds.-rekrutacji/pracaSpecjalista ds. rekrutacji-Poznań (centrum miasta)http://praca.nf.pl/Praca/1795685624/specjalista-ds.-rekrutacji/pracaThu, 15 Mar 2018 09:41:37 +0100 


  Dla kogo?

   


  Propozycja skierowana jest dla pasjonatów branży HR, którym zależy na dołączeniu do zespołu ceniącego przyjazną atmosferę pracy oraz dbałość o standardy wykonywanych zadań.


   


  W związku z rozwojem naszego działu rekrutacji zagranicznych (głównie na rynek niemiecki), poszukujemy osób zainteresowanych realizacją zadań Rekrutera, do których zaliczać będzie m.in.:  • Kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacji na stanowiska niskiego i średniego szczebla oraz specjalistyczne techniczne;

  • Wykonywanie zadań rekrutacyjnych (rozmowy telefoniczne, weryfikacja kompetencji, spotkania z kandydatami) przy zachowaniu dbałości o najwyższy poziom ich realizacji;

  • Budowanie i utrzymywanie bardzo dobrych relacji z Kandydatami oraz współpracownikami;

  • Podejmowanie aktywnych działań mających na celu pozyskanie dopasowanych do potrzeb Klientów kandydatów (m.in. działania employer brandingowe);

  • Codzienna ścisła współpraca z pozostałymi członkami zespołu oraz wzajemne wsparcie w zakresie realizacji zadań.

  Poznaj nas!


  • HR to dla nas Human Relations – budujemy z Klientami, Kandydatami i Pracownikami długotrwałe relacje i pielęgnujemy je;

  • Nie jesteśmy korporacją – mamy płaską strukturę organizacyjną i zasadę otwartych drzwi. Nie boimy się proponować własnych pomysłów i wszyscy jesteśmy „na Ty”;

  • Nieustannie się rozwijamy, dlatego co roku otrzymujemy nagrody i odznaczenia – m.in. Firma z Zasadami, Rzetelna Firma, Gazele Biznesu, Efektywna Firma, Zaufany Pracodawca.

  W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:


  • Samodzielne stanowisko umożliwiające rozwój i doskonaleniumiejętności rekruterskich;

  • Pełne wdrożenie w nowoczesne metody rekrutacji oraz w standardy firmy w zakresie realizacji projektów;

  • Zatrudnienie w młodej, bardzo dynamicznie rozwijającej się firmie z kapitałem niemieckim, co daje szerokie możliwości kreowania swojej przyszłości zawodowej w zakresie rekrutacji;

  • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) i nastawienie na długofalową współpracę;

  • Przyjazną atmosferę pracy i wzajemne wsparcie pozostałych członków zespołu;

  • Pracę nowoczesnym biurze, w samym centrum Poznania w głównej siedzibie firmy na terenie Polski (oferujemy wsparcie w procesie relokacji);

  • Możliwość udziału w kursach językowych i szkoleniach (wewnętrznych jak i zewnętrznych);

  • Każdy członek naszego zespołu może przystąpić do ubezpieczenia grupowego, a po okresie wdrożeniowym dbamy również o zdrowie naszych pracowników zapewniając finansowanie bezpłatnej opieki medycznej, pakietu sportowego OK System.


  Poszukujemy osób, które posiadają:


  • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (mile widziane z zakresu nauk humanistycznych);

  • Dobrą znajomość j. niemieckiego;

  • Bardzo dużym atutem będzie doświadczenie w zakresie rekrutacji personelu;

  • Predyspozycje oraz chęć do pracy z ludźmi;

  • Gotowość do samodzielnej realizacji zadań rekrutacyjnych oraz jednoczesną dbałość o jak najwyższe standardy pracy;

  • Umiejętność bardzo dobrej organizacji oraz planowania pracy własnej;

  • Gotowość do pracy w bardzo dynamicznym i zmiennym środowisku pracy;

  • Nastawienie na osiąganie celów;

  • Chęć podejmowania wyzwań oraz gotowość do inicjatywy i zaangażowania w nowe zadania;

  • Otwartość na dalszą naukę oraz ciągły rozwój.

  http://www.praca.pl/specjalista-ds-rekrutacji_1937025.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1789970902/referent/pracaReferent-PIŁAhttp://praca.nf.pl/Praca/1789970902/referent/pracaThu, 15 Mar 2018 08:25:13 +0100Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  • praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • Obiekt pięciokondygnacyjny, wyposażony w windę.
  • Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
  • Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na II piętrze.
  • Budynek nie w pełni uwzględnia potrzeby pracowników niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do pomieszczeń biurowych na I, III i IV piętrze dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach (kilku stopniowa różnica poziomów między starą a nową częścią budynku).
  • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  • Narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

  Zakres zadań

  • Pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkującego typowaniem podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających i postępowań podatkowych.
  • Dokonywanie czynności sprawdzających oraz badanie zasadności zwrotu i nadpłaty podatku.
  • Przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu.

  Wymagania niezbędne

  wykształcenie: średnie
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych i informatycznych
  • Zdolność logicznego analitycznego myślenia oraz kojarzenia faktów
  • Znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji
  • Komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
  • Wnikliwość i rzetelność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe

  • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku
  http://www.praca.pl/referent_1936814.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1789690669/specjalista-ds.-informatyki/pracaSpecjalista ds. Informatyki-Choryńhttp://praca.nf.pl/Praca/1789690669/specjalista-ds.-informatyki/pracaWed, 14 Mar 2018 20:09:32 +0100
 • projektowanie instalacji teleinformatycznych i monitoringu
 • zarządzanie stroną internetową
 • nadzór nad oprogramowaniem i licencjami w komputerach pracowników
 • wdrażanie nowych technologii
 • kontrola oprogramowania na komputerach pracowników
 • diagnozowanie usterek sprzętu
 • zgłaszanie producentowi oprogramowania błędów związanych z systemem ERP (Xpertis Macrologic)
 • projektowanie instalacji teleinformatycznych oraz instalacji monitoringu
 • kontakt z firmami zewnętrznymi związanych z IT
 • wspieranie pracownika w systemie ERP (Xpertis Macrologic)
 • czuwanie nad bezpieczeństwem danych
 • zapewnienie pierwszej linii wsparcia dla pracowników – zdalnej i bezpośredniej oraz kontakt telefoniczny lub e-mail
 • zarządzanie Active Directory
 • nadawanie praw nowym pracownikom lub modyfikowanie obecnych
 • konfigurowanie ustawień sieciowych
 • zarządzanie telefonami komórkowymi całej firmy w tym kontakt z operatorem (wszystkie oddziały)
  • dobrą atmosferę w pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego

   

  • doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń sieciowych (routery, switch, drukarki, itp.)
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • znajomość budowy sprzętu komputerowego
  • odporność na stres
  • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  • zaangażowanie, pasja i chęć rozwoju
  • umiejętności techniczne
  • umiejętność konfigurowania urządzeń mobilnych (tablet, telefon) opartych o systemy Android i Windows
  • prawo jazdy kat. B
  • doświadczenie w zarządzaniu FortiGate
  ]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1789694995/specjalista-ds.-bhp/pracaSpecjalista ds. BHP-Poznańhttp://praca.nf.pl/Praca/1789694995/specjalista-ds.-bhp/pracaWed, 14 Mar 2018 18:43:31 +0100Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  • Realizację zadań z obszaru BHP zgodnie z wymogami prawnymi,
  • Promocję bezpieczeństwa pracy w organizacji.
  Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
  • Dobra znajomość MS Office – w szczególności MS Excel.
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • Znajomość przepisów z zakresu BHP, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej,
  Kandydatom oferujemy:
  • Szkolenia i dokształcanie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Możliwość rozwoju zawodowego i nabycia cennych umiejętności,
  ]]>